fbpx

Утворіть присвійну форму від таких слів: manga (рот), dola (двоюрідні брат/сестра)

Correct! Wrong!

У мові ленѓо присвійна форма утворюється за такими правилами. Якщо всі голосні у початковій формі — a, присвійна форма утворюється з неї шляхом заміни всіх a на e. Якщо остання голосна у початковій формі слова — a, але слово містить також і відмінні від a голосні, присвійна форма утворюється з початкової шляхом заміни кінцевого -a на -e.

В одному з перекладів зроблено помилку, у якому саме?

Correct! Wrong!

У мові урарина інший порядок слів: першим у реченні йде додаток (тварина, яку побачили), далі присудок і потім — підмет (тварина, яка побачила когось). У четвертому реченні перекладач переплутав тварини, має бути tagaae kwaraa hanulari (tagaae — «птах», kwaraa — «побачив», hanulari — «ягуар»

Quiz by Na chasi